اطلاعات کامل بازی Watch Dogst| ویکی پدیا فارسی

اطلاعات کامل بازی Watch Dogst

  • بازی در شیکاگو جریان دارد, جایی که مرکز شبکه های کامپیوتری همه کس و همه چیز را به هم متصل می کند. Watch Dogs تاثیر فن آوری بر جامعه ی کنونی ما را بررسی می کند.
  • شما از شهر به عنوان یک سلاح برای تحمیل کردن عدالت خود استفاده می کنید. با ما همراه باشید ....به من زنگ بزن

اِلف